Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng phải đảm bảo sự chủ động thuận lợi cho người dân- Phần 3

Dự thảo nghị định giải quyết điểm nóng tái định cư thế nào? Thưa ông. 
Có thể nói đây là một chính sách rất mới của Dự thảo nghị định này . Giữa nhân dân và Nhà nước có thể thỏa thuận bằng một cam kết dân sự trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích chính đáng của người bị thu hồi đất Dự thảo nghị định quy định những điều kiện bắt buộc về cơ sở hạ tầng, nhất là trường học và cơ sở khám chữa bệnh cũng như những công trình phúc lợi khác phục vụ đời sống nhân dân và nhằm ngăn chặn hiện tượng áp đặt từ phía Nhà nước, phải công khai phương án bố trí đất ở, nhà ở tại nơi tái định cư tối thiểu là 15 ngày để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, trên cơ sở đó lập phương án chính thức và thông báo cho từng hộ gia đình cá nhân . Nội dung thông báo  đối với nhà nhiều tầng bao gồm: Địa điểm xây dựng, số tầng, tổng số căn hộ , diện tích sử dụng từng loại căn hộ theo từng tầng, đơn giá của từng loại căn hộ. Dự kiến bố trí các hộ vào từng căn hộ. Ngoài ra, chủ dự án còn phải bảo đảm cho các hộ vào khu tái định cư xem xét cụ thể căn hộ dự kiến bố trí cho gia đình mình và các căn hộ khác thuộc nhà ở bố trí tái định cư. Việc bố trí đất tái định cư phải ưu tiên vị trí thuận lợi cho hộ có vị trí thuận lợi nơi ở cũ, các hộ sớm thực hiện giải phóng mặt bằng và các hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội.
Cuối cùng, câu hỏi mang tính “kỹ thuật”, ông có hy vọng mọi việc sẽ trôi chảy khi thực hiện nghị định mới?
Có lẽ cái đáng lo ngại, một là việc định giá đền bù như thế nào để có thể dễ dàng được nhân dân đồng tình và đảm bảo công bằng hợp lý, sát với giá đất thực tế chuyển qua sử dụng đất. Hai là về tổ chức thực hiện, đây là khâu quyết định, thực tế các đoàn công tác của chính phủ vừa qua nổi lên vấn đề tổ chức thực hiện ở cơ sở là rất quan trọng đến hiệu quả của chính sách. Việc soạn thảo chính sách đã đi vào giai đoạn cuối. Chính phủ đã thông qua về nguyên tắc Chính phủ đang chỉ đạo Bộ tài chính cần mở hội thảo lấy thêm ý kiến của các ngành các địa phương để nghị định ban hành có thể đi vào cuộc sống, nếu không có gì thay đổi sẽ được áp dụng từ đầu năm 2001 này. Mọi cái phải có thời gian kiểm nghiệm và bạn phải nhớ rằng thực tế là…kho tàng của lý luận!
Vũ Thúy – Hoàng Hà – Phụ Nữ Thứ 7 – Cơ Quan Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – số 49(98)- Năm 2000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *