Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng phải đảm bảo sự chủ động thuận lợi cho người dân- Phần 2

Về điều kiện được đền bù hay không được đền bù tuy đã được đề cặp song vẫn chưa cụ thể dẫn đến cách làm và cách hiểu khác nhau. Giá đất tính đền bù thiệt hại còn mới và rất phức tạp và chính sách tái định cư cũng bộc lộ những bất cập.
Đúng là đôi khi người dân có cảm giác như bị “đuổi” khỏi nơi ở cứ như mình đang không phải là chủ sử dụng của khu đất ấy. Vậy dự thảo mới bỏ hệ số K xác định giá đất sẽ như thế nào?
Dự thảo nghị định đã bỏ hệ số K, Giá đất tính đền bù thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định giá đất này phải phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng của từng loại đất được hình thành thực tế ở địa phương tại thời điểm đền bù giải phóng mặt bằng. Quy định này đảm bảo 2 yêu cầu cơ bản là thực hiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân và đền bù về đất đảm bảo cho người dân tái tạo được tư liệu sản xuất- đất đã bị thu hồi.
Lúc này ông có nói đến vướng mắc về điều kiện và mức đất ở được đền bù.  Dự thảo nghị định sẽ tháo gỡ vấn đề này ra sao?
Điều kiện để được đền bù thiệt hại về đất, Dự thảo nghị định quy định khá chi tiết. Theo đó, chỉ cần có một trong các điều kiện được qui định tại Điều 6, người đang sử dụng đất khi bị nhà nước thu hồi sẽ được đền bù. Tinh thần chung, trường hợp sử dụng đất ổn định trước ngày 8/1/1988, không có tranh chấp là đủ và cũng không cần phải xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường như trước kia. Về mức đất ở, còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo tôi, khi giải quyết cần xem xét đến các yếu tố lịch sử, và lịch sử hệ đất đai của Việt Nam. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, điều đó cũng có nghĩa là Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và mỗi người dân đều có quyền sở hữu của họ đối với đất đai đó. Tôi cho rằng dự thảo nghị định phân ra 2 trường hợp để giải quyết là hợp lý. Nếu người có đất bị thu hồi, có đầy đủ giấy tờ xác định được diện tích đất ở, đất thổ cư mà đất được đền bù sẽ do địa phương quy định trên căn cứ vào Điều 6 Nghị định 04/2000 và thực tế sử dụng đất ở địa phương như vậy sẽ thỏa đáng hơn. Song đây cũng là vấn đề rất phức tạp và tế nhị , nếu không khéo cũng vẫn có khiếu kiện.
Vũ Thúy – Hoàng Hà – Phụ Nữ Thứ 7 – Cơ Quan Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – số 49(98)- Năm 2000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *