Phòng giáo dục – đào tạo huyện Củ Chi “sai phạm trong quản lý tài chính, gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng!”

Từ vài năm nay, dư luận quần chúng đã phản ảnh bằng nhiều lá đơn tố cáo trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Củ Chi cùng kế toán trưởng và cán bộ phụ trách thiết bị trường học đã có... Read More