Thanh tra ngân hàng là gì? Làm gì? – Phần 3

Cho nên Thanh tra Ngân hàng với bề dày kinh nghiệm của mình, luôn luôn sáng tạo những quy tắc, những công thức, luôn luôn chăm lơ điều chỉnh các tỷ lệ, luôn luôn lắng nghe ý kiến, đề xuất của ngân hàng, để tạo cho các ngân hàng môi trường hoạt động tốt đẹp nhất, đồng thời để dọn sạch những cỏ dại mới lú ngọn, cũng như mạnh dạn ra tay phát hiện, đưa ra tòa những thế lực gian manh, thủ lợi phi pháp trên tiền gửi của người dân. Cho nên, Thanh tra Ngân hàng phải hết sức kín đáo, giữ tuyệt đối bí mật hoạt động của các ngân hàng, tránh cho các ngân hàng vin cớ Thanh tra Ngân hàng “bô bô cái mồm”, để giấu giếm với dư luận. Mặc khác, Thanh tra Ngân hàng cần nắm rõ rằng các ngân hàng kinh doanh, sinh ra là để kiếm lời, cho nên luôn tìm đủ mọi sơ hở để “vọt” qua. Vì vậy, Thanh tra ngân hàng cũng như Ngân hàng Nhà nước, phải có tinh thần thể thao: lot bít các lỗ hở của mình và hệ thống luật pháp liên quan hơn là quy cách các tổ chức tín dụng “lợi dụng sơ hở của cơ quan nhà nước” thậm chí “ lợi dụng yếu kém của cán bộ” … Cuối cùng khi phát hiện tổ chức tín dụng vi phạm, mục tiêu như nói trên phải là kim chỉ nam của hành động chế tài, tức là Thanh tra Ngân hàng phải trước hết liên hệ những vi phạm đó với thiếu sót của mình, nếu có. Nếu không có, thì tính giáo dục của công tác thanh tra phải là đầu mối. Nhắc nhở, uốn nắn, cảnh cáo, phạt vạ trừng trị rồi mới tới thủ tiêu khi tổ chức tín dụng đã trở thành ung thư. Mà nếu để tới tình tệ đó thì trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thanh tra ngân hàng, không thể thoát được. Như trong vụ Ngân hàng Barings bên Anh sập tiệm trách nhiệm Ngân hàng Trung ương Anh quốc liền được đặt ra. Tóm lại với những yêu cầu đặt ra cho Thanh tra Ngân hàng, rõ ràng nó không thể là bộ phận của Thanh tra Nhà nước “nắm vùng” trong Ngân hàng Nhà nước. Thanh tra Nhà nước có mục đích ngăn ngừa, uốn nắn cho ngay hàng thẳng lối, kế đó làm trung gian với Ngân hàng Nhà nước, để tạo điều kiện hoạt động tối ưu cho các tổ chức tín dụng, sao cho thành công của các tổ chức tín dụng là vinh quang của Ngân hàng Nhà nước. Mặt khác, Thanh tra Nhà nước là công cụ “hướng ngoại” có nhiệm vụ thanh tra các tổ chức tính dụng, cho nên không thể với tay vào nội bộ Ngân hàng Nhà nước của mình, như điều 15.2 của Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định. Vai trò kiểm soát nội bộ kể cả nội bộ cơ quan Thanh tra Ngân hàng đã có Tổng kiểm soát, như điều 16 của Pháp lệnh có nói. Công tác thanh tra ngân hàng và các tổ chức tín dụng độc lập với Ngân hàng Nhà nước là một biện pháp luật định, luật cho phép, bắt buộc vì lợi ích của toàn nền kinh tế tài chính quốc gia. Còn công tác kiểm tra chỉ là biện pháp quy định, cần thiết cho hoạt động mọi cơ quan. Vì vậy Thanh tra ngân hàng cần phải tách khỏi thanh tra nhà nước vốn có nhiệm vụ khác hơn, là ra tay khi vụ việc đã trở thành vấn đề trong nhiệm vụ chủ yếu của Thanh tra Ngân hàng là ra tây để cho vụ việc luôn luôn bình thường, không trở thành vấn đề.
Lâm Võ Hoàng – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 33 (234) – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *