Thanh tra ngân hàng là gì? Làm gì? – Phần 2

Có thể nói, ngân hàng được thanh tra là điều tự nhiên như xe dừng ở ngã tư có đèn đỏ bởi đó là quy định của pháp luật chớ không phải là do oai phong quyền lực của cảnh sát. Mặt khác, không có ngân hàng nào được huênh hoang là mình không bị thanh tra. Do đó, Thanh tra Ngân hàng có lợi cho hoạt động ngân hàng. Một mặt nó tạo áp lực pháp lý nhẹ nhàng, thường xuyên trên các ngân hàng, buộc họ lúc nào cũng phải hành động đúng luật. Hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, hàng năm, họ đều có những điều báo cáo Thanh tra Ngân hàng, theo mẫu mã nhất định, thống nhất cho các ngân hàng. Hoạch đồ kế toán của các ngân hàng cũng thống nhất. Ai cần có đặc thù thì cứ lý giải và nếu Thanh tra Ngân hàng chấp nhận thì sẽ cho mọi người hưởng đặc thù đó!. Mặc khác, thanh tra tại chỗ được tiến hành theo kế hoạch và đột xuất. Định kỳ Thanh tra Ngân hàng đến kiểm tra thực tế với số liệu đã được báo cáo. Mọi khác biệt trong vấn nạn và giải thích đều diễn ra dân chủ, căn cứ trên văn bản, quy định cụ thể, mỗi bên đều có quyền bảo lưu quan điểm mình, chờ Thống đốc giải quyết. Nếu Thông đóc bênh, Thanh tra Ngân hàng, thì ngân hàng đương sự có thể đưa vụ việc ra Hiệp hội này có thể trình lên tới Thủ tướng. Nhằm bảo đảm thư thế và vô tư, các thanh tra, viên ngân hàng không được nhận bất cứ quà cáp bồi dưỡng nào, thậm chí không được ăn cơm trưa với ngân hàng được thanh tra. Vì công tác thanh tra của Ngân hàng Nhà nước giúp cho các ngân hàng thương mãi tránh cái sai, sửa cái sai và chừa cái sai, cho nên vì lợi ích đó, chi phí Thanh tra Ngân hàng được các tổ chức tín dụng, tùy quy mô lớn nhỏ, đóng góp đài thọ.
Thanh tra ngân hàng làm gì?
Trước hết, muốn thanh tra có hiệu quả, Thanh tra Ngân hàng cần nắm vững tất cả luật lệ thương mãi tài chính, ngân hàng, kế toán… trong đó tất nhiên, có các quy định của Ngân hàng Nhà nước còn giá trị thi hành. Trên cơ sở đó, Thanh tra Ngân hàng sẽ soạn thảo cẩm nang thanh tra dành cho thanh tra viên, nêu rõ những điều phải thanh tra, cũng như các “ngóc ngách” cần chú ý và cảnh giác khi thanh tra. Mặt khác, một cầm nang khác, nhẹ hơn, được gửi cho các tổ chức tín dụng nắm, để làm dễ dàng công tác thanh tra. Khi có quy định mới, Thanh tra Ngân hàng phải soạn thảo công văn hướng dẫn cách thức thi hành áp dụng và quy định biểu, mẫu mã kèm theo, sao cho các tổ chức tín dụng quán triệt thống nhất quy định mới. Nếu có ngân hàng nào có ý kiến gì, thì thư trả lời của Thanh tra Ngân hàng phải được phổ biến cho mọi ngân hàng biết. Nếu Thanh tra ngân hàng làm thinh, thì quan điểm của ngân hàng có ý kiến được coi như có giá trị đối với ngân hàng đó và về sau, khi các ngân hàng khác phát hiện có một ngân hàng mặc nhiên được phép làm khác, thì Thanh tra Ngân hàng sẽ lãnh đủ!. Thông thường, các vụ của Ngân hàng Nhà nước đều thông qua Thanh tra Ngân hàng mà chỉ thị cho các tổ chức tín dụng ngoại trừ những vụ có chỉ đạo thường xuyên cho các tổ chức tín dụng như Vụ ngoại hối, Vụ ngân quỹ… nhưng cũng phải thông báo cho Thanh tra Ngân hàng biết. Ngược lại, các ngân hàng không bắt buộc phải thông qua Thanh tra ngân hàng trong giao dịch với Ngân hàng Nhà nước kể cả với thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Kế đến, mục tiêu của Thanh tra Ngân hàng là tạo điều kiện tối ưu cho các tổ chức tín dụng không vi phạm luật lệ và hoạt động phát triển an tâm, bình thường.
Lâm Võ Hoàng – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 33 (234) – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *