Hướng về sao Bắc đẩu mà đi

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội khóa I của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 là một sự kiện rất đặc biệt trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ. Đặc biệt không chỉ ở những nét phôi thai của một nhà nước Pháp quyền tại Việt Nam, mà còn ở tinh thần Đại đoàn kết toàn dân hun đúc cô đặc nơi vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các biến cố liên tiếp ngay sau khi nước nhà giành được độc lập thống nhất, có lẽ là Nam Bộ, nơi mà chỉ sau 29 ngày độc lập ngắn ngủi, đã phải bước vào cuộc kháng chiến. Các đoạn trích ghi sau đây trong hồi ký của bà Nguyễn Thị Thập cho thấy, vượt lên trên tất cả các khác biệt và rối ren của một Nam Bộ đầu sóng ngọn gió thời bấy giờ, là sức thiêng liêng và tuyệt vời của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. “Hôm sau, mồng 6 tháng giêng năm 1946, ngày bầu cử Quốc hội trong cả nước, máy bay Pháp bắn dữ dội suốt ngày, nhất là từ Nhà thờ lên tới kinh Thiên Hộ. Tại xã Mỹ Hạnh Đông, mặc cho máy bay gào rú, bay lên bay xuống rà theo kênh bắn phá, cán bộ ra vẫn chèo tam bản, đánh trống chở thùng thăm len lỏi vào tận các mương rạch nhỏ nơi đồng bào tản cư xúm tụm đậu xuồng, che chòi ẩn náu – tìm gặp từng người để bà con được tự tay mình cầm lá phiếu làm nhiệm vụ công dân bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa… “Đoàn của Bác Tôn và anh Hoàng Quốc Việt lên đường ra Trung ương độ nửa tháng thì Nam Bộ được điện từ Trung ương đánh vào, do cụ Nguyễn Văn Tô ký, mời các đại biểu trong này ra Hà Nội họp. Điện còn cho biết Hồ Chủ Tịch trúng cử tại Hà Nội, với số phiếu là 98,4%. Bắc Nam cả nước đã cử ra 333 đại biểu”. Tiếp đó, là chuyến đi “xuyên rừng vượt biển” dự kỳ hợp thứ nhất Quốc hội khó I. Đoàn của Bà Nguyễn Thị Thập, khi xuất phát từ suối Trị An – Biên Hòa ra bắc, có sáu người: ông Võ Văn Cương và ông Tống Đức Viễn (nghị sĩ tỉnh Chợ Lớn), ông Nguyễn Minh Châu – nghị sĩ tỉnh Thủ Dầu Một, ông Huỳnh Văn Gấm tỉnh Tân An, bà Thập và bà Hồng Châu tỉnh Mỹ Tho. Chuyến đi này, tác giả quyển hồi ký mô tả như “Tam Tạng đi thỉnh kinh”, vô cùng gian nan vất vả, đôi lúc mất phương hướng trong rừng rậm… “Anh Võ Văn Cương là bác sĩ chuyên trị bệnh hoa liễu, theo đạo Phật ăn chay trường, còn anh Tống Đức Viễn là nhân sĩ, mời trúng cử, nên họ chẳng biết anh Lê Duẩn là ai… Huỳnh Văn Gấm họ sĩ, trước từng học Trường cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội đương tuổi thanh niên hăng hái, sôi nổi…. bèn nói: “Mấy cha làm chính trị mà không quan tâm học hỏi gì về chính trị ráo trọ…”. Bác sĩ Cương ăn chay trường nên lúc nào cũng quảy tòng teng một nải chuối. Anh ăn cơm với chuối và muối hoặc chỉ có muối. Hát quốc ca chào cờ ở Tổng hành dinh Nguyễn Bình mỗi sáng mỗi lần hát tới câu “Thề phanh thây uống máu quân thù” anh đều ngậm miệng lại, không hát câu này. “Câu gì mà kỳ quá, nghe dữ dội quá!”. Anh thổ lộ với các anh kia như vậy. Là các bác sĩ chuyên trị hoa liễu, xưa hàng tuần khám cho các gái điếm đi lục xì mà nói chuyện với phụ nữ thì cứ xấu hổ, lúng túng như gà mắc tóc. Coi bộ hiền giống Sa Tăng. Còn anh Gấm, không biết là Trư Bát giới hay Tôn Hành giả…”. Đến trạm liên lạc đầu tiên, ở một vùng rừng núi cực nam Trung Bộ, ông trưởng trạm chỉ còn một mình, sau chiến sĩ liên lạc đều đã hy sinh…. Ông không đưa đoàn đi được, mà chỉ trỏ lên trời về phía sao Bắc đẩu mà bảo: “Các đồng chí cứ đi theo sao này ra hướng bắc. Đi tới đâu hỏi lần đường tới đó!”. Thế là đi, ngày canh hướng mặt trời, đêm theo sao Bắc đẩu…
Đoàn đến Hà Nội gần cuối tháng 4 năm 1996, trễ kỳ họp Quốc hội gần hai tháng … “Cả miền bắc cũng đang bị đe dọa. Quốc hội phải họp sớm hơn dự định một ngày. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, quốc hội đã họp phiên đầu tiên, thành lập một chính phủ liên hiệp chính thức thay cho chính phủ cách mạng Lâm thời để đối phó với những vấn đề nội trị, ngoại giao, do Bác Hồ là chủ tịch…”. Sau cuộc gặp Bác Hồ và là việc với Ban thường trực quốc hội, các đoàn đại biểu Nam Bộ gồm khoảng 50 vị ở tất cả các tỉnh lần lượt tổ chức trở vào Nam… Chỉ sau đó không lâu, tiếng súng toàn quốc kháng chiến bùng nổ.
H.T- Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 2 (bộ mới) – 1995

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *