Từ yêu cầu bạn đọc

Thủ tục mua bán nhà và cách tính tiền sử dụng đất
Theo hướng dẫn của Phòng Công chứng, hiện nay, trình tự mua bán nhà có ba bước:
Bước 1: Bên mua – bên bán chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và đem đến nộp trực tiếp tại Phòng Công chứng, ghi nội dung thỏa thuận vào hợp đồng, ký tên. Nhận giấy biên nhận do cán bộ đưa.
Bước 2: Hai bên mua, bán lên Phòng Công chứng để ký vào bản hợp đồng chính. Nộp lệ phí công chứng.
Bước 3: Đến Phòng Công chứng nhận bản hợp đồng để đi trước bạ.
Thế nào là hồ sơ đầy đủ?
Gồm có:
1. Giấy Chứng minh nhân dân bên án, bên mua (cả cộng đồng sở hữu)
2. Hộ khẩu của hai bên mua bán.
3. Tất cả các loại giấy tờ chủ quyền của người bán. Đối với giấy tờ nhà do chế độ cũ cấp, phải có xác nhận của phòng xây dựng . Bản vẽ hiện trạng do Phòng quản lý đất đaivẽ hoặc duyệt.
4. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy tờ nhà, ngoài bản chính phải phô tô sẵn, mỗi thứ 2 bản để nộp cho Phòng quản lý đất đai và phòng công chứng và phòng trước bạ.
Các chứng từ nào được công nhận là hơp pháp?
+ Chứng từ trước 30/ 4/ 1975:
– Bằng khoán ghi rõ trên đất có nhà và họ tên chủ sỡ hữu nhà.
– Giấy phép xây cất, giấy phép hợp thức hóa kiến trúc do Đô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng Gia Định ký.
– Văn tự mua bán chuyển nhượng có thị thực, đã trước bạ.
– Di chúc tương phân đã đăng kí vào bằng khoán điền thổ đã trước bạ. (Các chứng từ trên phải có xác nhận của ủy ban nhân dân phường hoặc phòng xây dựng).
+ Chứng từ sau 30/ 4/ 1975:
Các quyết định, giấy phép kinh doanh hợp thức hóa, mua bán, giấy công nhận quyền sỡ hữu, giấy phép xây dựng trước bạ.
+ Chứng từ chung trước năm và sau 30/ 4/ 1975.
– Di chúc tương phân đã được cơ quan thẫm quyền cũ thị thực, đã trước bạ, kèm theo chủ quyền cũ.
– Bản án có hiệu lực thi hành kèm theo chứng từ sỡ hữu cũ.
– Những nhà cửa có bản vẽ hoặc đã cũ so với tình trạng nhà thì phải có: Bản vẽ hiện trạng, bản vẽ vị trí, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu diện tích đất nhiều hơn so với diện tích căn nhà).
Ngoài ra còn có một số quy định sỡ hữu của vợ chồng , xác nhận lại tài sản chung – riêng, thừa kế…
Cách tính tiền SDĐ:
Như chúng tôi đã giới thiệu, theo thông tư TT 70 TC/ TCT và thông tư 02/ TC/ TCT của Bộ tài chính thì tất cả những trường hợp nhà đất chuyển mục đích sử dụng đất đều phải đóng tiền SDĐ 100 %. Riêng về cách tiền SDĐ trong việc chuyển nhượng , mua bán, nhà thì tạm thời vẫn theo hướng dẫn của Liên Sở Địa chính, Vật giá, Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh trong Văn bản số 503 / HĐ – LN ngày 1/ 3/ 94; gồm các trường hợp không yêu cầu giấy phép SDĐ (tức không buộc đóng tiền SDĐ):
a) Diện tích ngôi nhà chiếm hết diện tích đất thổ cư. Hoặc diện tích ngôi nhà nhỏ hơn diện tích đất thổ cư nhưng diện tích đất không quá 100 m2 và diện tích nhà chiếm trên 50 %. (Tuy nhiên nếu người mua đòi hỏi giấy SDĐ thì phải HTH – tức phải đóng tiền SDĐ).
b) Đất thổ cư đã có giấy chứng nhận quyền SDĐ hợp pháp hoặc có bằng khoản điền thổ cũ cùng tên người sử dụng.
Còn lại, các trường hợp ngoài những diện nêu trên đều phải thực hiện HTH đất, tức phải đóng tiền SDĐ khi mua bán, chuyển dịch nhà ở có đất kèm theo (nếu chưa có giấy phép sử dụng đất theo quy định).
Nguyễn Hùng – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 25 (226) – 1995

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *