Phụ nữ trong các cấp ra quyết định

Đó chính là giá trị của người nữ cán bộ và điều đó đã tạo ra mặt tích cực rất lớn với chị em: rất ít chị bị kỷ luật; ít chị bị sa sút về phẩm chất so với nam giới; cẩn thận, tỷ mỷ, chu đáo, có trách nhiệm trong công việc, thận trọng khi ra quyết định, lại dịu dàng, mềm dẻo, điềm đạm trong ứng xử.
Đội ngũ cán bộ ở Việt Nam đã và đang vươn lên, đóng góp sức mình cho sự nghiệp chung của đất nước và cho sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Sự tham gia tích cực của chị em trong công tác quản lý lãnh đạo đã tác động trở lại với vị trí xã hội của họ.
Tuy nhiên trong thực tế cũng cho thấy những tồn tại trong công tác cán bộ nữ: Tỷ lệ cán bộ nữ nhìn chung thấp không tương xứng với lực lượng lao động nữ; trong số cán bộ nữ đa số giữ cấp phó; tỷ lệ cán bộ nữ ở cơ sở thấp và có xu hướng giảm; đội ngũ cán bộ nữ đa số ở tuổi 50, lực lượng kế cận mỏng vì vậy bị hẫng hụt.
Nguyên nhân của tồn tại trên vẫn là do sự định kiến về giới: trọng nam, khinh nữ, thói gia trưởng còn ăn sâu trong tâm lý không ít người; việc sử dụng và đào tạo cán bộ nữ trong nhiều năm qua đã rơi vào tình trạng “dễ làm khó bỏ”, có thời gian dài bị bỏ quên; việc lựa chọn cán bộ nặng nề về chủ quan, cảm tính, hình thức, phiến diện; việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế cận không có quy hoạch, chắp vá, giao nhiệm vụ khi cán bộ đã nhiều tuổi, hoặc giao nhiệm vụ không có đào tạo; bản thân phụ nữ cũng còn nhiều chị còn tư tưởng thiếu mạnh dạn, không muốn tham gia công việc xã hội; đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, gánh nặng gia đình đã hạn chế gánh nặng của phụ nữ; chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước chưa đủ cơ sở khách quan để tạo điều kiện cho chị em phát triển…
Cho đến hôm nay, về mặt lý thuyết mà nói thì khó ai có thể phản bác lại một sự thật là: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cấp ra quyết định và vị trí lãnh đạo là rất quan trọng, không chỉ để nâng cao địa vị của phụ nữ mà còn cải thiện được tình hình của phụ nữ nếu số phụ nữ ở trong Quốc hội, chính quyền… được tăng lên.
Vũ Thị Lý – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 23 – 1997

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *