Cần một lối ra hợp lý

Năm năm kể từ khi HĐBT ban hành Nghị định 382 cho phép tổ chức kinh tế nước ngoài đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, tính đến giữa năm 1995, số văn phòng đại diện riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã vọt lên con số 834. Để “quản lý”, đã có 33 văn bản pháp quy lần lượt ra đời. Tuy nhiên, các văn bản này vừa chồng chéo vừa thiếu định hướng chiến lược, không cụ thể. Do vậy, cơ quan quản lý không quản lý nổi các văn phòng đại diện. Có hàng trăm văn phòng đại diện chui và tất cả các văn phòng đại diện đều có hoạt động sinh lợi – một điều cấm kỵ đối với loại hình này. Chính vì vậy, trong bối cảnh hòa nhập vào thị trường thế giới hiện nay, cần phải mở một lối ra khác hợp lý cho các văn phòng đại diện.
Ý chí và thực tế
Khi bước vào kinh tế thị trường, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã có mối lo ngại chính đáng: nếu cho phép các công ty nước ngoài mở chi nhánh thương mại hoặc đại lý tại Việt Nam, thì các công ty trong nước không tài nào cạnh tranh nổi. Vì thế, từ Nghị định 382 đến Nghị định 82 (1994 – điều chỉnh Nghị định 382) chỉ cho phép công ty nước ngoài mở văn phòng đại diện tại Việt Nam với mục đích xúc tiến các dự án đầu tư, thay mặt công ty mẹ ký kết các hợp đồng ngoại thương với công ty Việt Nam và không được quyền thực hiện các hoạt động sinh lợi. Văn phòng đại diện chỉ được mở tài khoản chuyên chi tại ngân hàng Việt Nam để thanh toán chi phí hoạt động của văn phòng đại diện, tuyệt đối không được mở tài khoản thanh toán các hợp đồng ngoại thương. Nhưng trong thực tế, do nhu cầu mua bán hàng hóa với các công ty trong nước, các công ty nước ngoài đã sử dụng văn phòng đại diện như một nhịp cầu cho các hoạt động sinh lợi, thậm chí còn tổ chức cả bộ máy thu mua hàng xuất khẩu, bộ máy tiêu thụ hàng nhập khẩu và thanh toán tiền bạc tại Việt Nam. Nhiều biến tướng đối phó với việc cấm đoán hoạt động sinh lợi đã xảy ra: các công ty trách nhiệm hữu hạn trong nước được thành lập bằng vốn nước ngoài để làm đại lý tiêu thụ sản phẩm nhập từ công ty nước ngoài; nhiều văn phòng đại diện thành lập chui, đặt văn phòng trong trụ sở của một công ty quốc doanh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn, thậm chí còn thuê phòng khách sạn để hoạt động.
Vương Linh – Phụ Nữ-Hội liên hiệp phụ nữ Tp Hồ Chí Minh – Số 69 (270) – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *