“Quẳng cái cân đi và vui sống”, Sáng nay đưa bé kem đi khám cấp cứu bs Collin , vì táo bón lâu ngày nên con bị đau bụng…

“Quẳng cái cân đi và vui sống”Sáng nay đưa bé kem đi khám cấp cứu bs Collin , vì táo bón lâu ngày nên con bị đau bụng co thắt ruột , nhìn con đau mà nhói lòng , hôm nay được Bs tư vấn ngọn... Read More