Like stt này và tôi sẽ post lên wall bạn :), -Nếu trời mưa, tôi sẽ, [] Đưa bạn áo khoác của tôi, [] Cùng đi dưới áo…

Like stt này và tôi sẽ post lên wall bạn :) -Nếu trời mưa, tôi sẽ [] Đưa bạn áo khoác của tôi [] Cùng đi dưới áo của bạn … [] Bỏ bạn mà đi [] Ôm bạn thật chặt đến khi nào thấy ấm [] Tắm... Read More

Từ 1/2016 các sản phẩm đóng gói có sử dụng nguyên liệu biến đổi gien GMO bắt buộc phải dán nhãn bằng tiếng Việt

Từ 1/2016 các sản phẩm đóng gói có sử dụng nguyên liệu biến đổi gien GMO bắt buộc phải dán nhãn bằng tiếng Việt. Cụm từ “biến đổi gen” bằng tiếng Việt sẽ được ghi bên cạnh tên của... Read More